Κάλεσμα για συμμετοχή

Τέσσερις υποθέσεις εργασίας:

i. Η «Ελληνική κρίση» λειτουργεί ως αφορμή και ως σημείο εκκίνησης για να τεθεί το ζήτημα της φύσης της κρίσης τόσο σε επίπεδο τοπικό όσο και γεωπολιτικό.
ii. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την πολυπλοκότητα της «κρίσης» αλλά και της ανάγκης δημιουργίας πολύ-συμπάντων (multi – verses και όχι universe), απ’ όπου μπορούν να αναδειχτούν δίοδοι εξόδου από  την κρίση.
iii. Τα πολυσύμπαντα οδηγούν σε πολλαπλότητα προσεγγίσεων, καλλιτεχνικών δράσεων, εκφραστικών μέσων και κωδίκων. Η ανάδειξη τους και η δομική σύζευξή τους αποτελεί τη βάση του «αέναου» εργαστηρίου.
iv. Ο διάλογος, η διάδραση, η συνεργασία και η ανοιχτότητα, είναι ουσιαστικά στοιχεία για κάθε καλλιτεχνική προσέγγιση που στοχεύει να γίνει μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Με βάση τις προηγούμενες διατυπώσεις και ερωτήματα, προτείνεται η δημιουργία μιας υλικής και ψηφιακής πλατφόρμας, ικανής να δεχθεί πολλαπλές συμβολές από καλλιτέχνες και ποιητές από διάφορες χώρες του πλανήτη, προβάλλοντάς τες μέσω του διαδικτύου και στον εκάστοτε φυσικό χώρο-έκθεση. Το παρόν αποτελεί ένα κάλεσμα σε ένα διαδραστικό, διαδικαστικό και επιτελεστικό εργαστήριο αφιερωμένο στην πολιτισμική/πολιτιστική κρίση του σύγχρονου κόσμου με αφορμή την «ελληνική κρίση». Το εργαστήριο προσβλέπει στην επεξεργασία προσεγγίσεων στη θεματική της κρίσης καθώς και στην αξιοποίηση των μορφών τέχνης/ποίησης και γνώσης ώστε να γίνει μια επαρκής διάγνωση των προκλήσεων και μια ευφάνταστη αναζήτηση νέων προοπτικών.

Απευθύνουμε κάλεσμα για:

  • Συνεισφορές και συμμετοχές σχετικές με τη θεματική της κρίσης οι οποίες θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου – φόρουμ καλλιτεχνών. Ανάλογα με το είδος τους, αυτές θα συμπεριληφθούν στην ενότητα crisiology στο διαδίκτυο ή crisiology στον χώρο.
    • Το crisiology στο διαδίκτυο: θα φιλοξενήσει πρωτότυπα έργα-συνεισφορές, όπως ψηφιακά έργα, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, οπτικά ποιήματα, βίντεο, web art, animations, ηχητικά τοπία και κάθε άλλη μορφή τέχνης που ο καλλιτέχνης προορίζει για ψηφιακή παρουσίαση και που μπορεί να αναπαρασταθεί ικανοποιητικά online.
    • Τοcrisiology στον χώρο: θα περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα που προορίζονται για παρουσίαση σε φυσικό χώρο, όπως επιτελέσεις, εγκαταστάσεις κλπ. Αυτά τα έργα θα εκτίθενται σε επιλεγμένες γκαλερί και πολιτιστικούς χώρους που συνεργάζονται με το crisiology.org

Όλα τα καταχωρούμενα έργα θα διατίθενται με άδεια Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0) χορηγώντας την ελευθερία διανομής και διασκευής τους και οδηγώντας έτσι στη δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου που να ενθαρρύνει την αλληλόδραση μεταξύ Ελλήνων καλλιτεχνών και συναδέλφων τους απ’ όλο τον κόσμο πάνω στην προβληματική της κρίσης και πέρα από την κρίση.